Kołobrzeg - Zieleniewo działka o pow. 5.172 m2 Sprzedaż

kołobrzeski, Kołobrzeg, Zieleniewo, Liliowa
690 000 PLN
133 PLN /m2
Oblicz ratę
  • Cena 690 000 PLN
  • Powierzchnia 5 172 m2
  • Cena za m2 133 PLN

Opis oferty

Zieleniewo na sprzedaż działka gruntu o pow. 5.172 m2 oddalona ok. 3 km do morza.

Działka położona na granicy administracyjnej Kołobrzegu i Zieleniewa w sąsiedztwie nowo powstających domów jednorodzinnych.

Uzbrojenie:
Woda, prąd.

Kupujący działkę nr. 384/1 nabywają również udział w drodze dojazdowej nr. dz. 384/5
Dojazd drogą nieutwardzoną.

Działka według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg, obręb ewidencyjny Zieleniewo przeznaczona jest pod:

Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A5 RM o pow. 6,9964 ha, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym;
2) zasady zagospodarowania terenu: zabudowa wolnostojąca; w tylnej części działki zabudowa gospodarcza;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu:- 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 01KDD;- 6,0 m od linii rozgraniczających z drogami: 07KDW i 08KDW;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki terenu 20%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki 50%;
d) wysokość zabudowy - dla budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kalenicy głównej - do 9,5 m; kalenica o długości minimum 50% długości ściany frontowej, równoległa do frontu działki; dla budynku gospodarczego wysokość kalenicy do 6,0 m;
e) geometria dachu dla budynku mieszkalnego dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 50º; dla budynków gospodarczych pochylenie dachu dwuspadowego od 15º do 30º;
f) warunki zabudowy garażowej i gospodarczej oraz ogrodzenia działki zgodnie z § 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska na terenie jednostki występują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjnymi, należy dokonać przebudowy urządzeń zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględnić należy również uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić należy również fakt, że sieć melioracyjna (podziemne drenaż) nie jest przystosowana do odprowadzenia wód opadowych z terenów zurbanizowanych;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie występują;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego Kołobrzeg II. Obowiązują warunki ochrony zawarte w § 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - według istniejącego podziału;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:a) dojazd z przyległych dróg;b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów dla mieszkańców, zgodnie z § 15 ustaleń planu;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.

Możliwość kupna innej sąsiadującej działki o pow. 3.591 m2


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty4680
Typ transakcjiSprzedaż
Cena690 000 PLN
Powierzchnia5 172 m2
Cena za m2133 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Rynekwtórny
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogipolna
Liczba kondygnacji2
Forma własnościwłasność
Liczba linii tel.0
Prądjest
Wodamiejska
Gazpowyżej 100m
Kanalizacjabrak
Położenie i wygląd działkiteren płaski

Lokalizacja